Wat is design research? Lonny van Rijswijk van Atelier NL laat in mijn ogen een prachtig voorbeeld van design research zien: dataverzameling in klei.

Ontwerper Lonny van Rijswijk raakte tijdens haar opleiding geïntrigeerd door klei. In Zuid-Amerika leerde zij hoe zij met klei uit de directe omgeving keramiek kon maken. Voor haar afstuderen deed zij ditzelfde met klei uit Nederland. Zij ontdekte verschillen in de klei, veroorzaakt door verschillen in de samenstelling van de klei/de aarde waarmee zij werkte. Voor een project in de Noordoostpolder maakte zij vervolgens de verbinding tussen het design (ontwerp) en de informatie voor handen om het product verder te brengen.

Dit ‘verder brengen’ is design research oftewel ontwerpend onderzoek. Op een iteratieve wijze – elke fase bouwt verder op de opgedane kennis van de vorige fase – ontwierp Lonny een product: keramiek. Voor haar was dit geen vooropgezet plan: ideeën ontstonden door aan het werk te gaan – gewoon DOEN. Dit zorgt voor het triggeren van een creatief proces, waardoor vanzelf verbinding ontstaat tussen het product en informatie die interessant is voor de ontwikkeling van het product.

Omdat de Noordoostpolder zeer gestructureerd is opgedeeld, was dit een gunstige basis voor haar ‘dataverzameling’. Per stuk land verzamelde ze onder andere informatie over het verbouwde gewas, de boer (incl foto’s) en natuurlijk de (samenstelling van de) klei. Dit leidde tot een indrukwekkende dataverzameling en inzicht in factoren die van invloed zijn op de klei en uiteindelijk het keramiek dat ermee gebakken werd. En daarmee resulteerde dit niet alleen in een product, maar ook in het vastleggen van informatie: het onderzoek.

Resultaat van Lonny’s onderzoek naar verschillende kleisoorten.

Lees verder op haar eigen website: http://www.ateliernl.com/