Ontwerpers kunnen tekst en beeld op steeds complexere manier combineren

Charlotte van Hooijdonk is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Faculteit der Geesteswetenschappen, opleidingen Communicatie- & Informatiewetenschappen en Nederlandse Taal & Cultuur. Ik vond een artikel uit 2011 over een studie naar literatuur over de rol van beeld in tekstverwerking dat zij samen met Wilbert Spooren* schreef en waarin zij 73 experimentele studies naar de effecten van afbeeldingen op tekstbegrip vergeleken.

Vandaag de dag kunnen ontwerpers tekst en beeld op steeds complexere manier combineren.

 

 

 

 

* Spooren was ten tijde van het artikel Hoogleraar Taal en Communicatie aan de VU en sinds 2012 Hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

1 Comment

  1. Ha Linda, je hebt een prima expert gekozen, en de goede vragen te pakken. Je idee om met een conversation piece te werken is heel sterk: ik raad je aan zelf ook een aantal voorbeelden mee te nemen, en opbrengsten van het onderzoek aan de hand van die infographics samen te bestuderen. Gebeuren er dingen die buiten de vondsten van het onderzoek lijken te vallen, hoe komt dat, wat kun je daar als maker mee?

    En denk ook eens na over een maker met wie je de opbrengsten van dit interview zou kunnen bespreken…

    Kun je hiermee uit de voeten?

    Hanneke

Geef een reactie