Charlotte van Hooijdonk is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Faculteit der Geesteswetenschappen, opleidingen Communicatie- & Informatiewetenschappen en Nederlandse Taal & Cultuur. Ik vond een artikel uit 2011 over een studie naar literatuur over de rol van beeld in tekstverwerking dat zij samen met Wilbert Spooren* schreef en waarin zij 73 experimentele studies naar de effecten van afbeeldingen op tekstbegrip vergeleken.

Vandaag de dag kunnen ontwerpers tekst en beeld op steeds complexere manier combineren.

 

 

 

 

* Spooren was ten tijde van het artikel Hoogleraar Taal en Communicatie aan de VU en sinds 2012 Hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen.