Vrijdag 23 september organiseerde de Master Design de Research Days. Opdracht voor de eerstejaars studenten was om een poster te maken waarop je ontwerpende onderzoeksvraag duidelijk en bespreekbaar zou worden. Dit bespreken moest gebeuren met de bezoekers van de Research Days.

Voorbereiding

Bij de voorbereiding worstelde ik met mijn ontwerpende onderzoeksvraag – mijn onderzoeksrichting was (en is) nog te weinig concreet en vooral erg breed: data, information én interaction design? Maar hoe kan ik dan een poster maken die prikkelend is voor de bezoekers? En een ander dilemma waren die bezoekers: wat kan ik allemaal wel en niet vertellen over wat ik doe bij de rekenkamer? Om die reden is mijn poster vrij algemeen geworden.

Mijn ontwerpende onderzoeksvraag: hoe kan ik (data, information, interaction) design inzetten zodat de rekenkamer in een veranderende omgeving haar toegevoegde waarde kan blijven houden?

Op de poster heb ik gebruikgemaakt van augmented reality, ’toegevoegde werkelijkheid’. Pas als je een tool – je telefoon – gebruikt, zie je dat er iets toegevoegd wordt aan wat je ziet. En omdat ik dus rekenkameronderzoekers via data, information en interaction design meer tools wil geven om in het onderzoek te gebruiken, leek me dat een mooie (en leuke) beeldspraak.

Mijn tekst voor de website van de Research Days is als volgt:

Linda Wassenaar is onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer en heeft haar achtergrond in de sociologie. Als onderzoeker maakte zij steeds meer gebruik van beeld, zowel in het analyseren van complexe vraagstukken als in de uiteindelijke publicaties aan de Tweede Kamer. Inmiddels is zij overtuigd geraakt van de toegevoegde waarde van het visualiseren van data en informatie in het werk van de rekenkamer, en ziet op dat gebied kansen voor een samenspel tussen onderzoeker en ontwerper. Daarnaast heeft zij sinds kort kennisgemaakt met interaction design, en is nu op zoek naar manieren om dat in te zetten bij de rekenkamer.

Haar ontwerpende onderzoeksvraag is: “Hoe kan ik data, information en/of interaction design inzetten zodat de Algemene Rekenkamer in een veranderende omgeving haar toegevoegde waarde kan blijven houden?” De toegevoegde waarde van de rekenkamer zit in haar onafhankelijke positie: zij bepaalt zelf naar wat en op welke manier zij onderzoek doet bij de Rijksoverheid. Maar om in een omgeving waarin data en informatie een steeds grotere rol krijgen nog meerwaarde te kunnen bieden, is een uitdaging. En met haar design research wil Linda hieraan bijdragen.

Posterpitch op de Research Days

Uiteindelijk is dit mijn poster geworden:

posterpitch_lindawassenaar

Definitieve versie van de poster voor Research Days.

De reacties van de bezoekers op mijn onderwerp en mijn poster waren leuk. Een aantal van hen herkende mijn zoektocht: zij zijn ook benieuwd naar wat design is en kan doen voor de wetenschap/de overheid. Van de bezoekers die vanuit (graphic) design kwamen heb ik ook getoetst wat zij vonden van mijn ontwerp – over het algemeen prettig en rustig, maar verbetering zit in de kopjes en de leesrichting. Tot slot waren de meesten erg onder de indruk van Augmented Reality, waardoor de gesprekken soms meer daarover gingen, dan over het onderwerp. Dat was meteen een leerpunt: het ontwerp moet de inhoud bedienen en niet andersom.